Όροι χρήσης του ηλεκτονικού καταστήματος | CottonBaby.gr

Όροι χρήσης

Εισαγωγικά

Βρίσκεστε στη σελίδα του Δικτυακού τόπου www.cottonbaby.gr και του ηλεκτρονικού καταστήματος που ανήκει στην ελληνική ομόρρυθμη εταιρεία υπό την επωνυμία «Cotton Baby O.E.» (στο εξής «η Εταιρεία»), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Ρούσβελτ αρ. 17, Ελλάδα, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 141344201000, ΑΦΜ: 800801284 και Δ.Ο.Υ: Α΄ Περιστερίου). Ο χρήστης / επισκέπτης / πελάτης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που διέπουν την αγορά των προϊόντων της Εταιρείας πριν από την κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας. Ειδάλλως, τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στην σελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημά της Εταιρείας. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες / πελάτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον προχωρούν στην αγορά προϊόντων εικάζεται ότι αποδέχονται τους εκάστοτε τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

1. Προϊόντα και Διαθεσιμότητα

1.1 Προϊόντα
H Εταιρεία παραθέτει στην ιστοσελίδα της τα προς πώληση προϊόντα παρέχοντας στους χρήστες/ επισκέπτες/ πελάτες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των διατιθέμενων προϊόντων, (ενδεικτικά αναφέρονται: τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος με σύντομη περιγραφή, η τιμή, το κόστος μεταφοράς, ΦΠΑ, τρόπος πληρωμής, επεξηγήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με προσφορές).
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγράφει τα παραπάνω, εφόσον πρόκειται για προϊόν, το οποίο αναμένεται να είναι προς πώληση μελλοντικά.

1.2 Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Όλα τα διατιθέμενα προϊόντα θεωρούνται διαθέσιμα, εκτός αν υπάρχει ειδική επισήμανση που αναφέρει το αντίθετο στην εικόνα του προϊόντος ή στο πεδίο που αναφέρονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του. Εάν ένα προϊόν εμφανίζεται ως διαθέσιμο, ενώ δεν είναι -είτε λόγω τεχνικού σφάλματος είτε λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης της ελλείψεως διαθεσιμότητας του προϊόντος (ενδεικτικά λόγω αγοράς του ίδιου προϊόντος ταυτόχρονα από περισσότερους πελάτες), η Εταιρεία δύναται να προσφέρει στον πελάτη παρόμοιο προϊόν επισημαίνοντας τις διαφορές του με το επιλεγέν από τον πελάτη. Ο πελάτης δεν υποχρεούται να επιλέξει το υποδειχθέν από την Εταιρεία προϊόν και διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αζημίως.
Εάν ο πελάτης δεν υπαναχωρήσει, διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 15 ημερών από την παραλαβή του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής.

2. Παραγγελία –Υποβολή- Ακύρωση

2.1. Διαδικασία αγοράς προϊόντων (υποβολή- οριστικοποίηση)
Ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας και επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, ο χρήστης/ επισκέπτης/ πελάτης δύναται να επιλέξει περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή προβαίνοντας στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία.
Κατόπιν, η Εταιρεία αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στον πελάτη ότι η παραγγελία του ολοκληρώθηκε και ένα δεύτερο μήνυμα ότι καταχωρήθηκε επιτυχώς, μαζί με τα στοιχεία του πελάτη, οπότε και η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη. Στο τρίτο μήνυμα που θα λάβει ο πελάτης θα ενημερώνεται για την ημερομηνία της αποστολής του. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, εάν ο πελάτης δώσει εσφαλμένη ή λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο, εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.

2.2 Ακύρωση της παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο πελάτης και σε κάθε περίπτωση πριν λάβει το ανωτέρω αναφερόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η παραγγελία ολοκληρώθηκε και ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση της, απαιτείται άμεση επικοινωνία με την Εταιρεία. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία, ο πελάτης θα ενημερωθεί για τη διαδικασία ακύρωσης και τυχόν έξοδα (π.χ. αποστολής).

3. Τρόπος πληρωμής

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με χρέωση πιστωτικής κάρτας του πελάτη ή με χρέωση χρεωστικής κάρτας του πελάτη ή με αντικαταβολή. Ο πελάτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε τρόπο πληρωμής επιθυμεί.
Στην περίπτωση της αντικαταβολής η εξόφληση θα γίνεται με μετρητά τα οποία παραδίδονται από τον πελάτη στο διανομέα της εταιρείας ταχυμεταφορών. Τα έξοδα αντικαταβολής σύμφωνα με τις εκάστοτε χρεώσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών βαρύνουν πάντα τον πελάτη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει οποιαδήποτε Εταιρεία ταχυμεταφορών επιθυμεί ή να συνεργάζεται με περισσότερες ή να παύει να συνεργάζεται με κάποια.
Σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς που διαθέτει πρωτόκολλα επικοινωνίας και μηχανισμούς ταυτοποίησης που διασφαλίζουν την ασφάλεια κάθε συναλλαγής.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή τους αναιτιολογήτως, ήτοι χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, επιβαρύνεται όμως με τα έξοδα επιστροφής, καθώς και κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου που εμπερικλείεται στη συσκευασία αποστολής και αποστολή του α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας, Φρ. Ρούσβελτ 17, Περιστέρι, 12134, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cottonbaby.gr. Η Εταιρεία οφείλει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να ενημερώσει εγγράφως τον πελάτη ότι έλαβε τη δήλωση υπαναχώρησης.

Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση στην Εταιρεία. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει αν επιθυμεί να του επιστραφεί το ποσό που κατέβαλε ή αυτό να πιστωθεί στον λογαριασμό που διατηρεί στην Εταιρεία.
Μετά τη δήλωση υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να δώσει το δικαίωμα στον πελάτη να αλλάξει το προϊόν, το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει και θέλει να το επιστρέψει, με άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, και όχι μικρότερης, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τo χρόνο που η Εταιρεία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της εταιρείας, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, η Εταιρεία οφείλει να του καταβάλει το χρηματικό ποσό που κατέθεσε (μέσω τραπεζικής κάρτας ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω αντικαταβολής). Το επιστρεφόμενο χρηματικό ποσό θα επιστρέφεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη.

Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

5. Παράδοση προϊόντων

5.1 Δαπάνες και χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του πελάτη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Σε περίπτωση επιλογής συγκεκριμένου ωραρίου παράδοσης της παραγγελίας του πελάτη υπάρχει επιπλέον χρέωση 6,00ευρώ, όπως το χρεώνει η υπηρεσία ταχυμεταφορών ACS.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο χρόνος παράδοσης επρόκειτο να υπερβεί τις 30 ημέρες εις γνώσιν της Εταιρείας, εξαιρουμένων των λόγων ανωτέρας βίας, η Εταιρεία οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη και εκείνος να το αποδεχθεί, αλλιώς θα ακυρώνεται η παραγγελία χωρίς καμία επιβάρυνση του πελάτη.

5.2 Τόπος παράδοσης
Τα προϊόντα παραδίδονται στην ταχυδρομική διεύθυνση, που έχει υποδείξει ο πελάτης και ουδεμία ευθύνη έχει η Εταιρεία για οποιοδήποτε σφάλμα ή σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή τυχόν πρόσθετων εξόδων αποστολής.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκουν στην Εταιρεία. Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (download), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς, καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη/ πελάτη του δικτυακού τόπου της Εταιρείας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η Εταιρεία δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη. Η Εταιρεία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες, παρά μόνον και κατ’ εξαίρεση, όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή ή δικαστήριο, τηρουμένης πάντα της νόμιμης διαδικασίας.

Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία συναλλαγές, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή του χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη διασφαλίζουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από κάθε χρήστη/ επισκέπτη/ πελάτη χρησιμοποιούνται μόνο προκειμένου να διασφαλίζεται άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία, να εκτελούνται ορθά οι παραγγελίες (εξόφληση και παράδοση) να εξακριβώνεται η ταυτότητα του χρήστη που πραγματοποιεί συναλλαγές.

Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες μέσω κάρτας, απαιτείται συλλογή προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί, για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο, διαβιβάζεται και ελέγχεται μόνο από την Τράπεζα Πειραιώς. Η προσκόμιση των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και την Τράπεζα Πειραιώς για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δε διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι Δικαστήρια της Αθήνας.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.
Οι παρόντες όροι χρήσης και προϋποθέσεις, καθώς και η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, εφαρμόζονται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Newsletter Popup

Αποδέχομαι την αποθήκευση και χρήση του email μου για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων. Μπορείτε να κάνετε unsubscribe όποτε θέλετε.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.